XenServer

Hardware Compatibility List

82599ES

Name 82599ES
Vendor Intel
PCI ID 8086:10fb
Product Version Supported Features SR-IOV
Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1 Ethernet, SR-IOV, iSCSI Min Firmware: 0x61c10001
Min Driver: 5.5.2
Max VFs/PF: 64
XenServer 8 Ethernet, SR-IOV, iSCSI Min Firmware: 0x61c10001
Min Driver: 5.5.2
Max VFs/PF: 64